2019 och 2020

Det gångna året var generellt sett ett riktigt bra år för investerare. Både stor- och småbolagsaktier i de flesta geografiska regioner samt säkrare tillgångar som fastigheter och ädelmetaller gav osedvanligt höga avkastningar under året. Det globala nyhetsflödet präglades till stor del av de oräkneliga vändningarna i handelskonflikten mellan USA och Kina, svag makrodata, en alltjämt hägrande recessionsrisk samt duvaktiga centralbanker.

Den starka utvecklingen för aktier kan främst härledas till det dystra sentiment som rådde vid inledningen av året efter att marknaderna rekylerat kraftigt under 2018 års slut. När skräckscenariot som då målades upp inte blev verklighet studsade marknaderna tillbaka och efter knappt 4 månader kunde en uppgång på +20% noteras. Under årets andra hälft inledde duvaktiga centralbanker, med Fed i spetsen, kraftig ekonomisk stimulans via både räntesänkningar och kvantitativa lättnader vilket gav ytterligare stöd till börsuppgången. Lågräntemiljön, som nu antas bestå under en överskådlig tid, var även anledningen till att avkastningskraven på fastigheter sjönk till rekordlåga nivåer under året.

En intressant observation från året som gått är att flera nyhetsindex visar att media var mer negativa 2019 än under den senaste finanskrisen, vilket är ett nytt informationsbrus investerare behöver ta hänsyn till. Trots att det inte var så illa som media beskrev fanns det dock klara indikationer på ekonomisk avmattning. Detta i kombination med oron för de långvariga effekterna av en eskalerande handelskonflikt gjorde centralbanksstimulans till ett centralt tema.

Blickar vi tillbaka på 2019 inledde E&P med en positiv syn då vi ansåg att värderingarna blivit alltför pessimistiska på sluttampen av 2018. Således höll vi en relativt hög andel aktier i våra balanserade portföljer, vilket visade sig vara rätt beslut. I vår storbolagsportfölj, Core Sverige, behöll vi dock en övervägande defensiv inriktning under året med anledning av de indikationer på konjunkturavmattning som rapporterades.

Resultatet blev en avkastning på +22%, vilket var starkt trots den mer försiktiga inriktningen. Edge, som är vår småbolagsinriktade modul där vi investerar i undervärderade småbolag med stor potential, utvecklades mycket väl och stängde året på +34%. Vår ETF-portfölj med noggrant utvald geografisk och tematisk exponering med fokus på omvälvande megatrender steg +29%. Under slutet av året lanserade vi även en ny modul, Core Global, som är en kvantitativt förvaltad aktieportfölj med global exponering. Mellan starten i oktober och årets slut gick portföljen +11%.

Trots en miljö med mycket låga räntor presterade basen i vår förvaltning, Fixed Income, ännu ett år inom avkastningsmålet på +4-5% till våra kunder.

Läs mer om vår historiska performance här.

E&P’s syn på börsåret 2020

Blickar vi framåt mot 2020 ser vi ett par avgörande faktorer för utvecklingen i ekonomin och på de finansiella marknaderna. Nedan är en sammanfattning över några av våra slutsatser.

  • Börsen stiger med höga ensiffriga tal drivet av vinsttillväxt, mycket kapital vid sidlinjen och fortsatt svårighet att få god avkastning utanför aktie-marknaderna
  • Den globala konjunkturen stabiliserar sig och överraskar på uppsidan mot lågt ställda förväntningar
  • Guld fortsätter att gå starkt mot bakgrund av hög politisk risk samt låga realräntor i de flesta valutor
  • Det amerikanska presidentvalet vinns sannolikt av Trump men en demokratisk segrare kan utgöra en betydande börsrisk, beroende på kandidat
  • Reporäntan förblir oförändrad under året vilket tillsammans med sjunkande förväntningar på inflationen leder till en fortsatt svag svensk krona