Preferens & symbol process

Dina preferenser, förutsättningar och önskemål är alltid det som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag och lägger grunder för den löpande diskretionära portföljförvaltningen.

För att så effektivt som möjligt nå varje avkastningsmål följer vi en noggrant framarbetad arbetsprocess i ett antal steg. Här följer en kort introduktion av respektive steg.

 

Investeringsmodell

1. Kundanalysen

Varje enskild kund är unik. För att kunna prestera är det viktigt för oss att vi lär känna dig, lyssnar på dina önskemål och förstår din situation. Vi tar oss tid att göra kundanalysen ordentligt. Det är i detta steg vi lägger grunden för uppdraget och sätter målen mot vilket vi mäter framgång.

2. Investeringsuppdraget

Varje uppdrag är unikt utformat utifrån din situation och dina preferenser. Baserat på kundanalysen skräddarsyr vi en investeringspolicy för just din portföljförvaltning. Stor vikt läggs vid att identifiera rätt strategisk allokering, det vill säga vilken fördelning mellan tillgångsslag portföljen ska ha för att kunna möta din förväntade risknivå och avkastning. Det är denna fördelning som kommer att ha störst betydelse för förvaltningen.

Andra aspekter som tas hänsyn till är tidshorisonten, graden av aktivitet, om avkastning ska återinvesteras, om något värdepapper bör undvikas eller om kunden har andra specifika riktlinjer. Resultatet bildar mandatet för vårt investeringsuppdrag.

3. Den löpande förvaltningen

När det unika investeringsuppdraget är framtaget, påbörjas arbetet med den löpande förvaltningen. Din förvaltare är en kunnig, engagerad och närvarande person vars hela arbete går ut på att på bästa sätt förvalta din förmögenhet. Varje förvaltare jobbar nära marknaden och har aldrig fler kunder än att hen individuellt kan hantera dessa steg:

  • Interna månadsvisa strategiska möten.
  • Interna veckovisa taktiska möten.
  • Daglig genomgång av samtliga portföljer.
  • Nära bevakning av marknaden och omvärlden.
  • Kontinuerligt arbete med att inhämta information och göra analyser.

Den löpande förvaltningen styrs av Ericsson & Partners unika investeringsfilosofi, en detaljerad investeringspolicy samt riktlinjer för hur det dagliga arbetet ska skötas.

4. Uppföljningen

Som kund ska du alltid känna dig trygg och nöjd med våra tjänster. Uppföljningen av vårt arbete sker både internt och genom en direkt dialog med dig. Följande delar ingår:

  • Löpande kundmöten. I genomsnitt träffar vi våra kunder fyra gånger per år, men vi anpassar såklart antalet möten och annan kommunikation efter dina önskemål.
  • Kontinuerliga portföljrapporter.
  • Ständig tillgänglighet för frågor eller funderingar.
  • Intern compliance som löpande granskar verksamheten med avseende på att interna rutiner efterlevs samt att portföljförvaltningen sker på ett sätt som är i linje med kundernas önskemål.

”Ericsson & Partners ger mig en ständigt optimerad portfölj.”

Trygg förvaltning sedan 1992.

Vi har en egen Compliance Officer.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret eller skicka ett meddelande direkt till någon av oss, så bokar vi ett personligt möte.

Genom att fylla i din email nedan samtycker du till att dina kontaktuppgifter kommer att behandlas av oss i syfte att vi ska kunna ta kontakt med dig och lämna information om oss och våra investeringstjänster. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.