Årssammanfattning 2020

Årsbrev 2020

När vi blickar tillbaka på det gångna året är det inte enkelt att sammanfatta perioden som något annat än kaotisk. Antalet anmärkningsvärda händelser som inträffat är för många för att lista och världen och våra liv har förändrats på många sätt. Det ständiga hotet från det nya Coronaviruset var givetvis den gemensamma bakgrund som präglade året mest.

Trots att de allra flesta av oss är lättade över att 2020 är slut och vill blicka framåt blev året ändå ett bra år för långsiktiga investerare.

När hotet från Coronaviruset blev uppenbart i februari och global media spekulerade vilt om dess omfattning greps världen av en plötslig domedagskänsla. Följden blev en av de mest dramatiska börskrascherna i historien. Priset på i princip alla tillgångsslag föll både snabbt och kraftigt när investerare trängdes i sin flykt till likvider. Det sägs att det marknaden skyr mest är osäkerhet och under de första veckorna i mars var det inte mycket som var säkert. Som svar på det hot viruset utgjorde mot ekonomin, arbetsmarknaden och människors hälsa sjösattes stora och koordinerade stimulanspaket, både fiskala och monetära, över hela världen. Insatserna lugnade investerarkollektivet och marknaden satte en ensam botten den 16:e mars. Under återstoden av året var stimulansnarrativet starkare än allt annat och återhämtningen, vilken vi fortfarande befinner oss i, har varit stark och uthållig.

Två händelser som är särskilt viktiga att lyfta från det gångna året med avseende på deras betydelse för framtiden är det politiska maktskiftet i USA och accelerationen av digitaliseringen i samhället. Det faktum att demokraterna tog makten i alla tre instanser banar väg för en ny riktning i amerikansk politik och ger även ny kraft för den så viktiga hållbarhetsomställningen. Digitaliseringens ökade framfart till följd av behovet att utöva social distansering har flyttat samhället flera år framåt på adoptionskurvan och många beteenden är sannolikt förändrade för gott.

Sammanfattar vi 2020 från E&P:s perspektiv blev inte mycket som väntat med tanke på att det mesta vändes upp och ned när pandemin slog till. Trots det lyckades vi navigera portföljerna väl genom vad som var ett turbulent år med både tvära kast och hög volatilitet. Core Sverige, som är vår svenska storbolagsportfölj, stängde året på +18,4% drivet av hög aktivitet med fokus på att hitta rätt sektorexponering vid rätt tillfälle. Vår mer spetsiga aktieportfölj, Edge, som investerar i mindre bolag med ett tydligt fokus på hållbarhet, hälsa och digitalisering presterade ett starkt år med en avkastning på +86,8%. En avgörande faktor bakom resultatet var vårt långsiktiga fokus vilket lät oss behålla eller öka våra positioner när rädslan i marknaden var stor under våren. Vi lyckades även, med grund i vår djupgående analys, identifiera och äga några av marknadens vinnare under året. Slutligen ska även vår ränteförvaltning Fixed Income nämnas, som uppvisade en stabilitet trots ett mycket utmanande år på räntemarknaden där flera stora fonder tvingades stänga för uttag under den stressiga perioden i mars.

Under året som kommer fortsätter vi att utveckla vår förvaltning. Vårt mål, utöver att skapa god avkastning för våra kunder, är även att bidra till positiv förändring genom att investera för bättre hälsa, grön omställning och högre livskvalitet genom digitalisering. Vi är övertygade om att detta fokus också leder till högre riskjusterad avkastning på lång sikt.

E&P:s syn på börsåret 2021

Vänder vi blickarna mot det nya året finns det en hel del positiva saker att se fram emot. Nedan är en sammanfattning av våra marknadsutsikter för 2021:

  • Global konjunktur återhämtar sig gradvis för att nå mycket hög aktivitet under årets andra hälft.
  • Aktiemarknaden understöds av stark tillväxt och mjuk penning- och finanspolitik. En del är inprisat men sannolikheten är hög för att svenska börsen stänger året över 10% upp. Uppgången leds av materialsektorn följt av verkstad och bank.
  • Uppåtriktade krafter på långa räntor hålls tillbaka av duvaktiga interventioner. Amerikanska dollarn fortsätter underprestera mot realtillgångar och andra valutor, som euro och sek.