Aktuellt & symbol Intressant

Vårt fokus är inställt på att varje dag prestera maximalt för våra kunder. Att leverera resultat och hålla fokus på det vi har fått förtroendet att sköta. Därför är det naturligt att nyheter om oss snabbt blir nedprioriterade, men här nedan har vi trots allt lagt upp några inlägg som berättar om det som händer i vårt bolag. Läs dem gärna.

Välkommen Per Sylvan!

Vi har den stora glädjen att välkomna Per Sylvan till Ericsson & Partners. Per tillträder rollen som försäljningschef och kommer att täcka såväl Skåne som Östergötland samt de övriga orter där våra kunder finns närvarande.

E&P i Affärsvärlden - Börs & Finans

Ericsson & Partners var nyligen omskrivna i Affärsvärldens Börs & Finans. Det är alltid roligt när vårt hårda arbete leder till uppmärksamhet i affärspressen. Vi skulle säga att det främst har att göra med vårt dedikerade fokus på avkastning, vårt sätt att bemöta kunder och vår tydliga placeringsfilosofi. Läs gärna den bifogade artikeln från Affärsvärlden där vår VD Fredrik Ericsson blir intervjuad.

Månadsbrev maj 2021 - Ökad kortsiktighet i marknaden skapar möjligheter

Aktiemarknaderna fortsatte handlas trevande och utan tydlig riktningsförändring genom den historiskt svaga börsmånaden maj. Den rekyl som signalerats tidigare har hittills spelat ut mer i tid än i pris. Samtidigt är den viktigaste marknaden, USA, den som visar svagast tendenser och sannolikheten för ökad turbulens i närtid är långt ifrån avskrivet.

Månadsbrev april 2021 - Kritiska divergenser indikerar ökad turbulens i närtid

Den globala ekonomin fortsätter att ånga på i sin återhämtning och de flesta makrodata visar på uppseendeväckande hög aktivitet. Detta sker trots en fortsatt problematisk situation avseende pandemins förhoppningsvis sista våg. Samtidigt har aktiemarknadernas momentum börjat avta och det är upp till bevis för börsen nu när ekonomin ska övergå från återhämtning till expansion.

Månadsbrev mars 2021 - Ekonomin och aktiemarknaden ångar på för fullt

Under mars månad var det rejält drag på samtliga globala aktiemarknader och nya all-time-highs har satts på bred front. Bland de börser som sticker ut finner vi faktiskt svenska OMXS30 med tung viktning mot sektorerna bank och verkstad som varit ledarna i den senaste uppgångsfasen.

Månadsbrev februari 2021 - Stigande räntor roterar kapital från tillväxt till värde

Februari innebar en ny händelserik månad på de globala marknaderna med gott om både kraftiga och intressanta rörelser. Majoriteten av investerarkollektivets fokus föll på den accelererande brantningen av räntekurvorna globalt vilket i sin tur har satt fart på de flesta tillgångar i en eller annan riktning.

Månadsbrev januari 2021 - En händelserik start på året och fortsatt stark börs

Årets första månad blev en klassisk rivstart med överlag glada börser och en lång rad av nyhetsvärdiga händelser. Månadens huvudnummer var resultatet av ett viralt Reddit-forum och ett exploderande retail-intresse för börsen som kulminerade i en av de mest häpnadsväckande rörelser marknaden sett på länge.

Årsbrev 2020

Corona, digitalisering & hållbarhet blev årets huvudteman.

Månadsbrev november 2020 - Slutet på Coronapandemin närmar sig

November blev en extraordinär månad på många sätt och vis. Aktiemarknaderna hade en av sina bästa månader på väldigt länge sett till utvecklingen där breda index i både Sverige, USA och Europa steg mer än +10%. Under månaden har vi även fått ett avgörande i ett historiskt jämnt och omtvistat USA- val, mängder av dystra nyheter kring coronavirusets framfart varvat med positiva studiedata från fyra olika vaccinkandidater.

Månadsbrev oktober 2020 - Presidentskifte i USA medför ökat hållbarhetsfokus

Oktober månad blev, som väntat, en hektisk period både avseende nyhetsvärdiga händelser och rörelser på de finansiella marknaderna. Slutspurten i det amerikanska presidentvalet och en accelererande våg av nya Corona-fall har varit de två viktigaste narrativen under månaden. Trots fortsatt förhöjd volatilitet i marknaden har de breda indexen inte rört sig nämnvärt i någon riktning sedan sommaren.

Månadsbrev september 2020

I enlighet med det historiska mönstret inleddes september med hög volatilitet och ett par kraftiga nedställ. Framförallt var det teknikaktierna som såg de största rekylerna efter att ha varit drivkraften för marknaden under både våren och sommaren. Den skillnad som vuxit fram mellan marknadens olika segment, vilket vi talade om i förra månadens brev, blev till slut för stor och septembers handel har sett till att justera tillbaka lite av dessa gap.

Månadsbrev augusti 2020

I augusti har världens aktiemarknader fortsatt den historiska återhämtningen efter vårens dramatiska krasch, om än med lite lägre momentum än tidigare. Skillnaden mellan olika segment på marknaden växer sig större och större vilket ökar sannolikheten för en potentiellt volatil och intressant höst på börsen.

Ericsson & Partners etablerar sig i Östergötland

Genom att erbjuda en personlig och helt fristående förvaltning har Ericsson & Partners vunnit kundernas förtroende och vuxit snabbt de senaste åren. Bolaget grundades i Malmö 1992. Nu tas steget att etablera verksamheten i Östergötland med kontor i Linköping.

Månadsbrev juni 2020

I juni har allt mer återgått till det normala både sett till arbetslivet, sociala sammanhang och därmed även ekonomisk aktivitet. Detta har medfört en växande förhoppning om att krisen närmar sig ett slut vilket lett till fortsatt stigande aktiemarknader men framförallt lägre volatilitet. De breda indexen både i Europa och USA är dock fortfarande försiktigt på minus för året.

Månadsbrev maj 2020

Under maj månad har världens ekonomier sakta men säkert inlett vad som sannolikt kommer att bli en lång och utmanande återhämtning i Corona-virusets spår. Det är dock den positiva riktningen som satt prägel på sentimentet vilket också drivit nya kraftiga uppgångar på marknaden under månaden. En stor del av tappet är nu återhämtat men det råder fortsatt oenighet kring vägen framåt.

Månadsbrev april 2020

I april hade många av världens börser en av sina bästa månader någonsin sett till prisutveckling, framförallt lett av den tekniktunga amerikanska marknaden. Utvecklingen har lämnat ekonomer, analytiker och investerare frågande då den underliggande kollapsen i ekonomin varit minst sagt dramatisk efter att stora delar av världen haft sina samhällen stängda.

Månadsbrev mars 2020

Under den gångna månaden har livet för de flesta förändrats på ett eller annat sätt. Det nya Coronaviruset och risken det medför för folkhälsan har motiverat regeringar världen över att införa kraftiga restriktioner på rörlighet och sociala kontakter, vilket förändrat människors vardag radikalt. Till följd av detta har många branscher sett rasande efterfrågan och försäljning. Samtidigt arbetar centralbanker och regeringar febrilt med att ta fram effektiva stödåtgärder för att mildra konsekvenserna.

Hur vi agerar just nu

Uppdatering med anledning av COVID-19 situationen.

Dagligt nyhetsmail i stället för enstaka nyheter

Med anledning av den turbulenta miljön på finansmarknaderna och det ständiga flödet av viktiga nyheter har vi under en period skickat ut dagliga kommunikéer avseende vår syn på aktuella händelser och det rådande läget.

Möjligheter i krisen

Den allmänna oron den senaste månaden har påverkat både aktiemarknaden och räntemarknaden.

Månadsbrev februari 2020

Februari 2020 kommer gå till historien som en av de mer dramatiska månaderna på de finansiella marknaderna efter att den snabbaste korrektionen någonsin inträffat under månadens sista vecka. Det som präglat nyhetsflödet och därmed marknaderna är det nya coronaviruset som fortsatt att sprida sig i världen och därmed vuxit fram som en betydande risk för den globala ekonomin.

Månadsbrev januari 2020

Det nya året har haft en turbulent start med stora och slagiga rörelser på marknaderna. Stark makrodata och överlag stabila rapporter tillhör de positiva nyheterna samtidigt som virusutbrottet i Kina skapar oro kring konjunkturens återhämtning.

2019 och 2020

Här är Ericsson & Partners sammanfattning av det gångna året samt vår syn inför 2020.

Välkommen till årets investerarkväll 23 januari

Kom och lyssna på spännande bolagspresentationer från några av Ericsson & Partners skånska favoritbolag.

”Vår skola” i Guinea.

Långsiktigt personligt värdeskapande är det rättesnöre vi arbetar efter och få saker kan väl karaktärisera det bättre än att ge ett barn utbildning. Därför stödjer vi Baobab Schools i Conakry, Guinea. Det som började med en lärare och tjugo gatubarn i ett hyrt klassrum är nu en hel skola med 863 elever. Vi har stöttat skolan under ett par år. Resultaten är fantastiska, såväl kunskapsmässigt som för familjerna och för samhället i stort. Vill du veta mer eller själv vara med och bidra är du välkommen att höra av dig. Du kan också läsa mer på baobabschools.com.

Månadsbrev november 2019

Under november månad har aktiemarknaderna fortsatt gå starkt i stora delar av världen och nya all time highs har slagits på löpande band. Marknaderna har klättrat över den s.k. ”wall-of-worry” och pris har nu blivit den primära drivfaktorn. Det svenska storbolagsindexet är dock ett undantag där en märkbar inbromsning inletts sedan mitten på månaden.

Nytt bolag klart till investerarkvällen – Lime

Save the date - Ericsson & Partners årliga investerarkväll 23 januari!

E&P EDGE +26,6%

Edge är en aktivt förvaltad aktieportfölj med fokus på mindre bolag med mycket hög avkastningpotential. Sedan starten i maj 2018 har Ericsson & Partners modul Edge avkastat 26,6% och slagit sitt jämförelseindex med över 100%. Utvecklingen innebär en årstakt på 17%.

Månadsbrev oktober 2019

I oktober har majoriteten av bolagen rapporterat siffror för det tredje kvartalet, vilka överlag har kommit in bättre än de lågt ställda förväntningarna. Detta gav rejält avtryck på kurserna och medförde bland annat att Stockholmsbörsen bjöd på en 14 dagar lång uppgångssvit. Under rapportsäsongen har både nordiska och amerikanska börser noterat nya all-time-high’s och sentimentet är återigen starkt.

Månadsbrev september 2019

Under september månad fick vi se en kraftig återhämtning på aktiemarknaderna i framförallt Norden och euroområdet. Även tillväxtmarknaderna i Asien gick bra medan USA utvecklades något svagare. Den generellt starka utvecklingen föranleddes av indikationer om framsteg i handelssamtalen och fortsatta penningpolitiska stimulanser från flera av de stora centralbankerna.

Månadsbrev augusti 2019

Augusti var en turbulent börsmånad med tvära kast och hög volatilitet, vilket också stämmer överens med det historiska mönstret. Mycket kunde härledas till en ytterligare upptrappning av det allt mer utdragna handelskriget mellan USA och Kina. Efter en återhämtning under månadens andra halva låg dock indexen endast någon procent ned vid månadsskiftet.

Månadsbrev juli 2019

Juli bjöd på en lugnare utveckling än tidigare månader med mildare sidledes rörelser i Sverige och USA. Marknaderna agerade tydligt avvaktande i väntan på Feds räntebesked i slutet av månaden. I övrigt präglades månadens nyhetsflöde av bolagens halvårsrapporter.

Månadsbrev juni 2019

Juni månad visade på styrka och marknaderna har nu tagit igen en stor del av den nedåtrekyl vi såg i maj. Både i Sverige och USA steg storbolags-index med mer än 5% under månaden. Utvecklingen drevs huvudsakligen av mer duvaktiga tongångar än väntat från flera tunga centralbanker som lämnat räntebesked under månaden.

Månadsbrev maj 2019

I maj månad har vi fått se en kraftig nedåtrekyl på börserna världen över efter en stark inledning på året. Den svenska börsen (OMXS30) backade totalt 9,88% under månaden vilket resulterar i att utvecklingen sedan årets start är +7,22%. Samma mönster kan ses i övriga Europa, USA och Asien. Fortsatt eskalerande handelskonflikter och nedåtpekande makrostatistik är till stor del bakgrunden till vändningen.

Ny medarbetare hos Ericsson & Partners – Herman Eklund

Vi vill hälsa vår nya kollega Herman Eklund välkommen till Ericsson & Partners!

Månadsbrev april 2019

April månad bjöd på en stark börsuppgång med svenska börsen (OMXS30) i topp efter att ha stigit hela 7,90%. Hittills under 2019 har OMXS30 stigit med närmare 19%. Perioden präglades av årets första rapportperiod som överlag kommit in över förväntningarna.

Vi söker Assisterande Portföljförvaltare

Har du ett brinnande intresse för de finansiella marknaderna? Är du nyutexaminerad eller har jobbat något år efter dina studier? Vill du vara en del av ett professionellt team och driva vår verksamhet framåt? Då är detta chansen för dig!

Månadsbrev mars 2019

Mars månad har präglats av bankfrossa, fler turer kring både Brexit och handelsavtal, duvaktiga centralbanker samt ytterligare kronförsvagning.

Månadsbrev februari 2019

Februari månad har präglats av fortsatta uppgångar där den svenska börsen (OMX30) steg +3,78% och USA (S&P500) steg +2,97% efter en stabil rapportperiod, duvaktig FED och en förhoppning om lösning av handelskonflikten.

Kunskap, tips och idéer för 2019

I torsdags samlades 80 speciellt inbjudna gäster till vår investerarkväll för att få reda på hur börsåret kommer att gå, hur man kan få bra avkastning utan att behöva ta aktiemarknadens risker och vilka våra bästa aktieidéer är just nu.

En fullspäckad investerarkväll

Torsdagen den 24:e januari kl 17.30 bjuder vi på en fullspäckad investerarkväll. Vi kommer att bjuda på kunskap, insikter och gå igenom frågeställningar som ”Hur går börsen” 2019”.

En investering i framtiden

Vi har under ett par år sponsrat Baobab School i Conakry, Guinea. Vi är glada för att kunna bidra till att fler barn får gå i skola. Det är en investering i framtiden.

Välkommen Nils

Som en del i vårt Next Generation Program tar vi in unga, ambitiösa och välutbildade personer som vill ha en praktisk inblick i kapitalförvaltning. I år har vi glädjen att välkomna Nils.

Prenumerera på Ericsson & Partners dagliga morgonbrev

Låt oss hjälpa dig att hänga med i dagens viktigaste händelser.

Ny hemsida

I samband med vårt namnbyte lanserar vi en helt ny hemsida som bättre speglar vårt bolag idag. Enklare, modernare och tydligare.

Vi växer och vill bli fler

Det går bra för oss och vi söker därför fler medarbetare!

Namnbytet är klart

Sedan 1 januari heter vi Ericsson & Partners. Namnbytet har gått igenom och godkänts, och inom kort kommer vi även byta vår logotyp och grafisk identitet.

Ny grafisk identitet

Nytt namn medför såklart en ny logotyp. I samband med namnbytet gör vi en total översyn av vårt varumärke och vår kommunikation.

Nytt ansikte i teamet

Vi har glädjen att hälsa Martin Lundh välkommen till oss!