Dagligt nyhetsmail i stället för enstaka nyheter

Med anledning av den turbulenta miljön på finansmarknaderna och det ständiga flödet av viktiga nyheter har vi under en period skickat ut dagliga kommunikéer avseende vår syn på aktuella händelser och det rådande läget. På grund av att situationen inte längre karaktäriseras av lika stor osäkerhet och turbulens kommer vi från och med nu återgå till vårt vanliga nyhetsbrev.