E&P EDGE +26,6%

Sedan starten i maj 2018 har Ericsson & Partners modul Edge avkastat 26,6% och slagit sitt jämförelseindex med över 100%. Utvecklingen innebär en årstakt på 17%.

Edge är en aktivt förvaltad aktieportfölj med fokus på mindre bolag med mycket hög avkastningpotential. Investeringsbesluten grundar sig på vår egen djupgående analys där stor vikt läggs vid fundamentala aspekter. Genom att noggrant studera ett bolag på någon av de mindre listorna kan vi skaffa oss ett informationsövertag mot marknaden, på ett annat sätt än vad som är möjligt för stora bolag som analyseras av ett stort antal analytiker. Bolag som intresserar oss har ofta enastående tillväxtutsikter, skalbara affärsmodeller och verkar inom en eller flera positiva megatrender.

Vid årets investerarkväll i januari lyfte vi fram ett av våra Edge-innehav, Solaredge Technologies, som sedan vårt köp år är upp 120%. Solaredge är ett bra exempel på ett bolag med mycket goda tillväxtutsikter och stark marknadsposition som dessutom verkar inom en positiv megatrend, förnyelsebar energi. Här illustreras tydligt hur en djupgående analys kan medföra stort värde när marknaden fokuserar vid kortsiktig problematik och prissätter ett bolag felaktigt.

De senaste månaderna har vi gjort några nya investeringar och de senaste tillskotten är Proact IT, Modern Times Group och Pricer. Samtliga av dessa innehav har utvecklats starkt med Pricer i topp som är upp knappt 25% mindre än en månad efter vårt köpbeslut.

Vill du läsa mer om Edge och resten av vårt erbjudande kan du göra det här!