Frågor & symbol Svar

Vilka tilläggstjänster ingår?

Vårt fokus ligger inte på att sälja tilläggstjänster utan leverera bästa möjliga förvaltning. Tilläggstjänster kostar dig bara pengar vare sig du har behov av dem eller inte. Det som alltid ingår är finansiell planering och utvärdering av din nuvarande ekonomiska situation. Du får såklart alltid heltäckande deklarationsunderlag och en kostnadsfri förvaltning av dina omyndiga barns sparande. Vi bjuder på en enklare utbildning inom finansiella instrument och portföljförvaltning. Du är inbjuden till alla våra årliga event och så har du fri tillgång till golf på en av Sveriges bästa banor. Utöver allt detta erbjuder vi tjänster som skatterådgivning och familjejuridik via våra samarbetspartners. Det samma gäller sådant som kreditkort och tillgång till flygplanslounger.

Vilken värdetillväxt kan jag räkna med?Vilka investeringsslag hanterar ni?Hur skräddarsyr ni upplägget efter mina förutsättningar?Hur säkra är mina investeringar hos E & P som bolag?Hur vet jag att ni har alla tillstånd som krävs?Vem blir min kontakt?Hur snabbt kommer jag i kontakt med min förvaltare?Hur ofta träffas vi?Hur vet jag att era medarbetare har relevant kompetens?Finns det uppsägningstid?Hur snabbt och enkelt kommer jag åt mina pengar?Kan jag själv påverka innehållet i förvaltningen?Hur kan jag följa min portfölj och se mina depåer?Vilka typer av depåer har ni och vad ska jag välja?Hur rapporterar ni?Hur tar ni betalt?Vad kostar det?Kan det tillkomma avgifter och kostnader utan min vetskap?Vilka tilläggstjänster ingår?Har ni kundreferenser?