Omdömen & symbol Referenser

De flesta av våra kundrelationer har tillkommit via rekommendationer och vi har många kundreferenser. Om du vill prata med någon av dem är det bara att kontakta oss så kopplar vi ihop er. Här följer ett antal omdömen vi fått från några av våra kunder.

 

”Att vara kund hos Ericsson & Partners är som gamla tiders privata bankirer som man kunde träffa på gångavstånd och som alltid låg i framkant vad gäller personlig rådgivning och förvaltning”

Pensionerad chef i stort internationellt företag. Förvaltningen består av en långsiktig tillväxtportfölj med syfte att leva vidare till kommande generation.

 

”Kapitalförvaltning är Ericsson & Partners hemmaplan. De läser trender och placeringsmöjligheter som en hök och håller även utkik på längre sikt med god analysförmåga. Balansgången risk/avkastning hanteras på ett föredömligt sätt. Ericsson & Partners håller en mycket hög integritet och professionalism. Avkastningen i förhållande till plan ligger klart över målen och balanseras över tid med en förvånansvärd bra timing.

En bra och effektiv kommunikation är av extra stor vikt vid den här typen av verksamhet. Detta är ytterligare en av Ericsson & Partners starka sidor och det är ett nöje att samarbeta med dem.”

Pensionerad VD med stort intresse för aktier. Förvaltningen består av en aktiv aktieportfölj.

 

”Ericsson & Partners has meticulously managed my portfolio the past couple of years. It’s obvious that they take a great deal of pride in their work and they continually invest time in getting me to really understand the nuances of different investment choices and what affect they could have given different outcomes.”

Yngre egen företagare som sålt företag och fått en överlikviditet. Förvaltningen består av två delar: en långsiktig tillväxtportfölj och en defensiv ränteportfölj som fungerar som buffertsparande.

 

”Det bästa stöd jag kunnat få med finansplaceringar! Med snabb, trevlig och kunnig respons har Ericsson & Partners assisterat mig i kapitalplaceringar vid försäljning av mitt bolag. Vi har haft bra diskussioner om olika tillvägagångssätt och strategier, och jag känner att jag haft det bästa stöd jag kunnat få i denna process. Att de dessutom är vana att jobba med mindre bolag och dessutom mycket insatta i kapitalförvaltning med en bred kompetens kombinerat med ett personligt engagemang gör att jag kan varmt rekommendera dem.”

F.d. egen företagare som sålt företag och fått en överlikviditet. Förvaltningen består av tre delar: En ränteportfölj, En långsiktig portfölj med indexfonder samt en aktiv aktieportfölj med daglig kontakt.

 

”Jag fick Ericsson & Partners rekommenderade av en vän 2011. Mitt första intryck var av genuint engagerade personer som brann för sitt arbete. Jag gillade också transparensen i hur man tar betalt och att man till skillnad från andra aktörer på marknaden inte sitter på några egna fonder och annat som man får betala dubbelt för. Sedan dess har de hjälpt mig och min familj att trygga vår framtid ekonomiskt och portföljerna har hela tiden anpassats efter våra egna mål och hur marknaden har utvecklats. I mitt dagliga arbete rådger jag företagsledningar i hur de bäst skall växa sina bolag. Däremot skulle jag dra mig för att rekommendera någon som skulle förvalta privata medel, men i det här fallet känner jag mig helt trygg med att göra det.”

Aktiv VD som löpande satt in årliga utdelningar från företaget. Förvaltningen består av en bred diversifiering av olika investeringar med syfte att nå tydligt uppsatta individuella mål.

 

”Jag har valt Ericsson & Partners därför att jag sökte en kompetent kapitalförvaltare som lyssnar på och agerar efter mina behov och önskemål och som ger mig den återkoppling jag vill ha. Det gäller både löpande kontakter och rapportering, där jag kan följa hur uppsatta mål uppfylls.”

Aktiv egen företagare som har en förvaltning av sin tjänstepension.

 

”Vi valde att placera vår överlikviditet från fastighetsförsäljningar hos E&P då de presenterade ett långsiktigt hållbart upplägg med bra förväntad avkastning utifrån vår riskbenägenhet,  samtidigt som medlen inte är låsta för kommande investeringar i vår egen verksamhet”

Fastighetsägare som sålt delar av sitt bestånd och som har en ränteportfölj med direktinvesteringar i obligationer, fastigheter exkluderat.

 

”Ericsson & Partners ger mig en ständigt optimerad portfölj utifrån de mål jag satt och vari tiden vi befinner oss. De har fokus på mig, min familj och vårt välbefinnande idag och framförallt framöver. Tvärtemot vad bankerna har trots att de säger det.”

Entreprenör som har en långsiktig ETF-portfölj till barnen samt en privat förvaltning med tydligt uppsatta individuella mål.

 

”Jag blev rekommenderad Ericsson & Partners av en affärsbekant. Sedan första kontakten med dem har jag upplevt dem som personliga och mycket kompetenta. De återkopplar snabbt och förenklar det som jag upplever som komplext. Jag är ny kund sedan några månader tillbaka och är hittills mycket nöjd med Ericsson & Partners.”Konsult med eget företag som har en helhetslösning som innefattar privat sparande, pensionssparande och sparande till barnen

 

”Ericsson & Partners har löst oortodoxa transaktioner och värdepappersaffärer åt mig med ett personligt engagemang för min och min familjs specifika situation på ett sätt som är överlägset vad jag har kunnat erbjudas från andra leverantörer. Det är just denna personliga prägel och intresset för människan bakom portföljen som gör Ericsson & Partners till en för mig unik och livslång rådgivare.”

Företagsledare med behov av rådgivning kring komplexa investeringar i mindre bolag.

 

Jag vände mig till Ericsson & Partners då jag i första hand sökte ett alternativ för ränteplaceringar. Direktinvesteringar i företagsobligationer genom Fixed Income portföljen var ett bra alternativ för mig. Jag hade då även känt portföljförvaltaren sedan flera år och hade stort förtroende för honom. Med de erfarenheter jag nu har av Ericsson & Partners har jag även låtit dem ta hand om investeringar i andra ändan av skalan genom placeringar i Edge-portföljen

Före detta företagsledare som inser sina begränsningar och tar professionell hjälp när den behövs och där den finns.

 

Att Ericsson & Partners kunde erbjuda en Edge-portfölj med framtidens vinnande bolag och deras nära kundkontakt var avgörande för mig att bli kund. Här har jag fått möjlighet att investera i mindre företag, ofta med nya spännande teknologier inom olika områden.

Senior Research Manager