Månadsbrev april 2019

April månad bjöd på en stark börsuppgång med svenska börsen (OMXS30) i topp efter att ha stigit hela 7,90%. Hittills under 2019 har OMXS30 stigit med närmare 19%. Perioden präglades av årets första rapportperiod som överlag kommit in över förväntningarna.

Under april månad har nyhetsflödet primärt präglats av årets första bolagsrapporter. Efter det svaga sentimentet under det fjärde kvartalet var förväntningarna inför rapporterna relativt lågt ställda bland analytikerkåren. Vid utgången av april kan vi dock summera att rapportperioden varit överraskande positiv där två av tre bolag slagit förväntningarna och stigit i rapporthandeln. Bolagen talar om ljusare utsikter och en positiv framtid, vilket är en direkt kontrast mot rapportperioden för det fjärde kvartalet.

Sentimentet gällande cykliska bolag har sedan årsskiftet därmed ändrats från stark skepsis till optimism. Industribolag som flaggade för tuffare tider framgent med bakgrund av avmattad tillväxt i Kina och inom fordonsindustrin har nu bytt fot och flaggar för bättre tider. En sektor som däremot fortsätter i motvind är banksektorn som tyngs av vidare satsningar inom digitalisering och kostnader relaterade till penningtvättsåtgärder.

Makrohändelser som stack ut under månaden var framförallt den fortsatta försvagningen av den svenska kronan efter Riksbankens duvaktiga besked avseende räntehöjningar framgent, fortsatta köp av statsobligationer samt svagare inflationssiffror. SEK står nu på sin lägsta nivå gentemot EUR sedan finanskrisen 2008 och gentemot USD sedan år 2000. Den svagare svenska kronan börjar allt mer bli ett problem som bidrar till att Sverige får minskad köpkraft mot omvärlden, även om det på kort sikt gynnar svenska exportbolag.

Trots att bolagen vittnar om starka prognoser kommer samtidigt fortsatta signaler om global avmattning. Exempelvis kom under månaden statistik om att Tysklands industri börjar sakta in, vilket får en stark effekt på det svenska näringslivet. Detta fick under månaden dock ingen större effekt på nedsidan. Möjligtvis beror detta på de relativt starka bolagsrapporterna.

Med bakgrund av de stigande värderingarna på aktiemarknaden i kombination med svagare makrostatistik växlar vi fokus mot ocykliska bolag, som exempelvis försäkringsbolag, för att öka diversifieringen och skapa en större motståndskraft vid en nedåtgående konjunktur. Dessa bolag kan i takt med stigande räntor snabbt få ut inflationstrycket mot kund samt att deras relativa investeringsresultat stiger då kupongerna i ränte- portföljerna går upp.

Ladda ner PDF-version.