Månadsbrev augusti 2020

I augusti har världens aktiemarknader fortsatt den historiska återhämtningen efter vårens dramatiska krasch, om än med lite lägre momentum än tidigare. Skillnaden mellan olika segment på marknaden växer sig större och större vilket ökar sannolikheten för en potentiellt volatil och intressant höst på börsen.

Den ekonomiska återhämtningen är i full fart världen över och detta syns i de allra flesta makroindikatorer, med en klar majoritet återigen inom tillväxtzonen. Detta innebär inte att nivåerna på alla håll ligger på samma nivå som innan krisen bröt ut men riktningen är positiv och aktiviteten är på god väg tillbaka. Detta har fortsatt att stödja aktie- och räntemarknaderna som ännu inte tagit någon större paus i uppgången sedan mars. Det är alltjämt den amerikanska börsen som leder uppgången vilket beror på ett flertal faktorer. Dels på grund av att USA:s ekonomi är den som stimulerats överlägset mest av policyåtgärder och dels på grund av att tekniksektorn (som sett en positiv effekt av Corona) utgör en stor del av den amerikanska börsen. Den svenska börsen, i likhet med många andra, har ännu inte återtagit hela nedgången och handlas för närvarande på samma nivåer som vid årets start, till stor del på grund av att de indextunga sektorerna bank och telekom fortfarande är kraftigt ned på året.

Under de gångna månaderna har bolagen rapporterat siffror för det som förväntades blir det värsta ”coronakvartalet” med den största påverkan från lockdowns världen över. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporterna kommit in långt bättre än konsensusestimaten. Två faktorer ligger bakom den stora diskrepansen mot analytikernas förväntningar och den främsta anledningen är att förändringshastigheten i ekonomisk aktivitet under andra kvartalet varit i princip omöjlig att förutspå. Den andra faktorn som bidragit till oväntat starka siffror på sista raden är de statliga stöd som många företag tagit del av under perioden. Förhållandet mellan analytikerkårens upprevideringar och nedrevideringar befinner sig just nu på rekordhöga nivåer.

I USA fortsätter kampen om presidentposten där Trump, efter att ha halkat långt efter under Coronapandemins värsta period, nu återigen är tillbaka i matchen sett till opinion och bettingodds. Oavsett ser det ut att kunna bli en rysare in i det sista med tanke på den polariserade stämningen i landet.

Situationen avseende Coronaviruset har lugnat sig i de flesta geografier och även den nya våg som oroade många under sommaren har passerat sin topp utan större åtgärder från myndigheter och liknande. På temat kan vi även glädjas åt att Sveriges strategi omnämns i allt mer positiv dager ju längre tiden går.

Som nämndes i inledningen ser hösten ut att bli en händelserik och intressant period både sett till omvärldshändelser och de finansiella marknaderna. Vi ser det som sannolikt att återhämtningen i ekonomin fortsätter och även börjar sprida sig vidare till sektorer som hittills har haft det tufft. Vi tycker inte att denna bredare återhämtning speglas fullt ut på marknaderna ännu vilket innebär att en rotation mot många av de aktier som halkat efter anses trolig. I tekniksektorn, som hittills överpresterat med råge, finns det större risker för rekyler eller pauser. Vi håller även koll på utvecklingen på räntemarknaden där långa räntor försöker bryta uppåt. En trend som ytterligare skulle accelerera ovannämnd rotation.

Ny modul – E&P Opportunity

Vi har lanserat en ny modul, E&P Opportunity! Detta är en fokuserad och kortsiktig modul med snabba beslutsvägar och ett brett placeringsmandat som syftar till att ta tillvara på tillfälliga möjligheter. Under den kommande perioden på börsen ser vi det som troligt med hög volatilitet och stor skillnad i utveckling för olika sektorer och tillgångsslag. En flexibel modul som Opportunity är ett bra komplement som kan skapa värde även under perioder som dessa då urvalet är viktigare än exponeringen. Hör gärna av er om ni vill veta mer eller utöka förvaltningen med E&P Opportunity!