Månadsbrev februari 2021 - Stigande räntor roterar kapital från tillväxt till värde

Februari innebar en ny händelserik månad på de globala marknaderna med gott om både kraftiga och intressanta rörelser. Majoriteten av investerarkollektivets fokus föll på den accelererande brantningen av räntekurvorna globalt vilket i sin tur har satt fart på de flesta tillgångar i en eller annan riktning.

Årets andra månad bjöd på fortsatt glada börser överlag och i Sverige specifikt. En viss turbulens inleddes fram mot månadens slut och har sedan dess tilltagit under mars månads första vecka. Marknader globalt sett såg fortsatta uppgångar drivet av den bestående återhämtningen i ekonomisk aktivitet och en alltjämt positiv vaccinutveckling på det stora hela, fråntaget enstaka bakslag här och var. De mer cykliska marknaderna i Europa har fortsatt att gå relativt sett starkt jämfört med de mer tekniktunga indexen i USA och exempelvis OMXS30 stängde februari på +7,21% för året medan S&P500 vid samma tidpunkt enbart var upp +2,61%-

Under månaden har ett flertal konjunkturindikatorer rapporterats där inköpschefsindex, fraktpriser och ledande råvarupriser tillhör de mest intressanta. Samtliga pekar mot samma narrativ, nämligen en stark impuls i ekonomisk aktivitet som på vissa håll ger sken av överhettning. Inköpscheferna indikerar en av de högsta nivåerna på väldigt länge samtidigt som priser på många insatsvaror och transportpriser rusat. Fler och fler uttalanden nämner även en växande problematik avseende flaskhalsar och komponentbrist i likhet med den halvledarbrist som lett till att många biltillverkare tvingats pausa produktionen under de senaste månaderna. Givet att situationen utvecklas till mer än en impuls och blir av bestående karaktär är det hög sannolikhet att prishöjningarna flyttas vidare i värdekedjan och börjar synas i konsumentledet inom ett par månaders tid. Den intresserade kan givetvis hålla utkik efter utslag i observerad inflation där det vanligaste och mest tillgängliga måttet är KPI-siffran.

Dessa faktorer har på allvar börjat påverka inflations-förväntningarna i marknaden och det i kombination med positiva tecken på styrka i ekonomin har satt rejäl fart på räntor med längre löptider. Särskilt är det en brantning av räntekurvorna vi ser där långa springer iväg från de peggade korta. Detta är sannolikt den viktigaste rörelsen på de finansiella marknaderna just nu då den motsatta rörelsen varit i spel de senaste 20 åren och varit den huvudsakliga drivkraften bakom det växande värderingsgapet mellan olika typer av segment i marknaden. Vad vi nu ser när denna trend börjar vända är givetvis också att de nämnda gapen är på väg att täppas till. Går vi mot en miljö där räntor normaliserar sig är detta en helt rimlig och väntad utveckling, med det sagt är det långt ifrån en självklarhet att vi når ett sådant läge. Efter en inledande korrektion av detta gap blir det genast mer komplicerat och handlar återigen om att vara mer nyanserad och noggrann i sitt urval av kandidater i de olika segmenten. Sektorerna som gått svagast relativt sett i denna rörelse är tech och renewables, medan bank, verkstad och råvarubolag är vinnare.

En annan intressant konsekvens av den senaste tidens händelser är en tydlig försvagning i priserna på ädelmetaller, specifikt guld. Den viktigaste drivaren för guldpriset är realräntan, som beskriver skillnaden mellan nominell ränta och inflation. Då nominella räntor nu stiger samtidigt som observerad inflation inte rör på sig har detta tryckt nedåt på guldpriset. Vi räknar med att realräntan faller tillbaka så snart den förväntade inflationen övergår i observerad sådan med ett rekylerande guldpris som följd.

 

Är måttlig inflation på väg och hur kan det hanteras?

Allt fler signaler indikerar att måttlig inflation är på väg, där stigande råvarupriser och förändrad centralbankspolitik tillhör de tydligaste. Det vanliga verktyget för att hantera inflation är att höja räntor, vilket på grund av höga skuldnivåer inte fungerar lika bra denna gång. Uthålligt låga realräntor är ett möjligt utfall med en klassisk inflationshedge som vinnare, guld. Är du intresserad denna exponering har vi flera alternativ vi kan hjälpa till med!