Månadsbrev januari 2021 - En händelserik start på året och fortsatt stark börs

Årets första månad blev en klassisk rivstart med överlag glada börser och en lång rad av nyhetsvärdiga händelser. Månadens huvudnummer var resultatet av ett viralt Reddit-forum och ett exploderande retail-intresse för börsen som kulminerade i en av de mest häpnadsväckande rörelser marknaden sett på länge.

De som trodde att 2021 skulle bli ett lugnare år då det mesta återgick till det normala har nog redan fått omvärdera sina förväntningar. Några av nyheterna sedan årets början innefattar en Trump-uppmuntrad stormning av USA:s kongresshus, en efterföljande debatt och beslut om att ställa den tidigare presidenten inför en ny riksrätt, ett gigantiskt klubbat stimulanspaket i USA samt en Reddit-koordinerad short-squeeze som försatte stora delar av marknaden i gungning. Just den sistnämnda händelsen har fått särskilt stor medial uppmärksamhet då effekten för marknaden mycket väl kan vara både omfattande och långvarig. Än så länge har det inneburit att väldigt många framstående hedgefonder fått lägga om sina strategier med kraftigt begränsade blankningsmandat framgent.

Trots dessa till synes ganska stökiga händelser har marknaderna överlag fortsatt sin glada resa uppåt utan större bakslag. Precis in i månadsskiftet kom en mindre sättning som resulterade i att OMXS30 stängde +3,95% medan S&P500 i USA noterades ner -1,11%. Bara några dagar senare står dock OMXS30 åtskilliga procentenheter högre och även det amerikanska indexet handlas på klart plus för året.

Under januari har även rapportsäsongen för bolagens fjärde kvartal och bokslut dragit igång. Förväntningar är högt ställda, åtminstone om man tittar på priserna i marknaden, och det krävs starka siffror och muntra framtidsutsikter för att skicka marknaden vidare uppåt. Så här långt in i rapportsäsongen är mönstret detsamma som under den förra perioden med okej försäljning och stark lönsamhet som slår estimaten på bred front. Trots detta har tolkningsföreträdet än så länge varit blandat vilket är ytterligare ett tecken på att mycket redan är inprisat.

Blickar vi framåt är vaccinutrullningen en viktig faktor för fortsatt glatt börshumör. Anledningen är givetvis att hela världen, givet en snabb och lyckad utrullning, nästa halvår bokstavligt talat kommer gå på högvarv. Drivet av en relativt hög sannolikhet samt en hel del förhoppning är detta utfall väl diskonterat i marknaden och en sämre utveckling på detta område är en klar risk. Men marknaden brukar ha rätt och de flesta signaler tyder på att vi går en mycket ljusare tid till mötes. Något som även räntemarknaderna börjar visa uppskattning för med en tydlig trend mot allt brantare yieldkurvor globalt, allra tydligast i USA som även är det land som stimulerat mest kraftigt.

Även om marknaden nu på många håll visar tendenser på hög spekulation tycker vi att läget är fortsatt gynnsamt med många intressanta uppslag. Skillnaden i värdering mellan olika branscher och även mellan olika bolag i samma bransch är fortsatt ansenlig, vilket är en bra miljö för aktiva investeringar. Dock får vi leva med både större och snabbare rörelser åt båda håll när ett ökat retail-deltagande och stora passiva flöden fortsätter att prägla dynamiken i marknaden.

I enlighet med vad vi såg som sannolikt för det nya året har bolagen inom den tyngre industrin samt banksektorn gått starkt sedan årsskiftet. En bredare trend vi anser kommer att bestå hela året givet en förväntat stark återhämtning under 2021 H2.

 

SMS-utskick för viktiga händelser i Edge

Vi har nyligen lanserat en informationstjänst för de kunder som har Edge-modulen i sin förvaltning. Rent konkret kommer vi, för de kunder som önskar, göra SMS-utskick om viktiga händelser avseende våra innehav i Edge-modulen. Är ni intresserade av att ta del av dessa utskick eller veta mer om Edge-modulen i allmänhet är ni välkomna att höra av er!