Månadsbrev juli 2019

Juli bjöd på en lugnare utveckling än tidigare månader med mildare sidledes rörelser i Sverige och USA. Marknaderna agerade tydligt avvaktande i väntan på Feds räntebesked i slutet av månaden. I övrigt präglades månadens nyhetsflöde av bolagens halvårsrapporter.

I juli var det dags för halvårsrapporter från majoriteten av börsens storbolag. Rapporterna kom överlag in i linje med förväntningarna men utsikterna skruvades ner på flera håll till följd av generell avmattning och ökad osäkerhet kring handelskrigets konsekvenser. Särskilt tydligt var detta för bolag verksamma inom cyklisk industri. Det gav dock inga större avtryck på marknaden då fokus framförallt låg på månadens avslutande vecka med ett räntebesked från Fed som höjdpunkt. Majoriteten av investerarkollektivet väntade sig en sänkning vilket bidrog till fortsatt positivt sentiment i framförallt USA med nya toppnoteringar för S&P 500 under månaden. Mycket riktigt sänktes räntan 0,25 punkter, vilket var den första sänkningen sedan 2008. Under presskonferensen nämnde Powell att detta inte skulle ses som starten på en svit av sänkningar utan snarare som en justering för de allmänna oroligheter som råder på världsmarknaden.

Omkring månadsskiftet återupptogs handelssamtalen mellan USA och Kina utan några konkreta framgångar. Tongångarna efter mötet var positiva men båda parter verkar inställda på en utdragen process. Bara någon dag efter delegationerna mötts i Shanghai kom dock kallduschen efter Trumps annonsering av nya tullar mot Kina, vilka inte dröjde länge med sitt gensvar. Detta fick direkt effekt på marknaderna med kraftiga och breda nedgångar som fortsatt och tilltagit in i början på augusti.

Vår syn på aktiemarknaderna just nu är försiktigt negativ och anledningarna är följande. Trots en rekordlåg ränta världen över och mycket stark sysselsättning är avmattningen ett faktum. Ovanpå detta pågår ett eskalerande handelskrig vars effekter sätter avtryck. Det är således svårt att se hur läget kan bli särskilt mycket bättre. Aktiemarknaderna handlas samtidigt omkring historiska topp-noteringar varför risken på nedsidan väger tyngre än möjligheterna på uppsidan. Det låga ränteläget gör ändå att vi ser ett värde i aktier, men huvudsakligen inom ocykliska branscher.

Trots detta till synes dystra läge finns det tillgångsslag utöver aktier som ser betydligt mer intressanta ut. Till exempel värderas guld och diverse råvaror lågt i relation till aktier och historiska priser. En fortsatt avmattning förhindrar höjda räntor i närtid, samtidigt finns det inte särskilt mycket utrymme för sänkningar från dessa nivåer för att mildra avmattningen. En rimlig åtgärd är således kombinationen av räntesänkningar och QE som har negativ effekt på realräntan, vilket är fundamentalt positivt för ädelmetaller. Guld har dessutom format en alltmer positiv teknisk bild det senaste året.

Med bakgrund av dessa observationer ser vi över vår strategiska allokering på kort sikt för att vara förberedda och kunna dra nytta av flera eventuella utfall.

Investera i guld – varför och hur?

Historiskt sett har det varit bra att äga guld ur ett diversifieringsperspektiv då tillgången visat bra värdetillväxt över tid med låg korrelation mot aktier. Idag är priset på guld jämfört med S&P 500 lågt, vilket innebär att ett återvändande mot genomsnittet skulle medföra betydande överavkastning för guld relativt S&P 500. Exempel på guldexponeringar du kan få hos oss på Ericsson & Partners är iShares Physical Gold ETC och iShares Gold Producers UCITS ETF.

Ladda ner månadsbrev som PDF