Månadsbrev maj 2021 - Ökad kortsiktighet i marknaden skapar möjligheter

Aktiemarknaderna fortsatte handlas trevande och utan tydlig riktningsförändring genom den historiskt svaga börsmånaden maj. Den rekyl som signalerats tidigare har hittills spelat ut mer i tid än i pris. Samtidigt är den viktigaste marknaden, USA, den som visar svagast tendenser och sannolikheten för ökad turbulens i närtid är långt ifrån avskrivet.

Maj blev en lugn månad på de flesta aktiemarknader globalt, åtminstone sett till totala prisrörelser där exempelvis OMXS30 stängde +1,12% och S&P500 +0,55%. Dessa siffror speglar dock inte händelseutvecklingen under månaden särskilt väl, för även om de totala rörelserna i huvudindexen varit modesta har volatiliteten varit desto kraftigare.

Med en lång uppgångsfas bakom oss och allt fler synliga varningssignaler var en rekyl under maj ett sannolikt scenario. Att maj dessutom är den svagaste perioden för börsen historiskt bidrog ytterligare till denna uppfattning. Utfallet blev marknader med klart högre volatilitet men på fortsatt höga nivåer nära tidigare all-time-highs. Det sägs att rekyler kommer i tid eller pris och mer pekar nu på att denna realiseras i tid. Det som fortfarande talar för en prisrekyl är att den ledande amerikanska aktiemarknaden visar tydliga negativa divergenser samt att klassiska risk-off tillgångar som långräntor och ädelmetaller visar relativ styrka mot andra tillgångar.

Även de allt vanligare flödesdrivna rörelserna där hela segment rör sig i tandem har fortsatt att prägla marknaden. Detta beror till stor del på ett extremt
räntefokus just nu vilket i sin tur leder till att rörelser där snabbt spiller över på aktiemarknaden. Då långa räntor backat tillbaka under perioden är det återigen tillväxtaktier som tagit taktpinnen.

Månadens nyhetsflöde har varit tunt vilket nog bidragit till den avvaktande handeln. Värt att lyfta dock är Bidens nya infrastrukturpaket som otroligt nog är än mer ambitiöst än det förra. Även hållbarhetsrörelsen har sett två viktiga händelser under månaden. Dels det historiska domslutet i Holland som tvingar Shell att minska sina koldioxidutsläpp, dels de betydelsefulla styrelseförändringar som aktieägarna röstat igenom i två amerikanska oljejättar. Dessa händelser markerar ytterligare ett signifikant steg fram för den nödvändiga gröna energiomställningen. En strukturell trend vi är tydligt exponerade mot i förvaltningen.

Blickar vi framåt ser vi fortsatt risk för rekyler, främst på grund av svagheten vi kan skönja på USA-börserna. Sannolikheten har dock sjunkit efter en tids stark konsolidering. Då tillväxten fortsätter att se stark ut samtidigt som räntor inte rör sig nämnvärt ser vi alltjämt dessa rekyler som attraktiva köptillfällen. Som nämnt tidigare tycker vi att den rådande marknadsmiljön, med stora passiva flöden och ett högt retaildeltagande, är intressant. Dessa faktorer innebär framför allt att investerarkollektivets tidshorisont har blivit kortare vilket i sin tur skapar möjligheter på många håll. Inte minst inom våra fokusområden som av naturen är betydligt mer långsiktiga.

Pexip – en coronavinnare på kort och lång sikt

Ett bolag vi investerat i nyligen är norska Pexip som utvecklar och säljer förstklassig videokonferensmjukvara. En av de förändringar som enligt många studier kommer bestå efter att pandemin klingat av är den nya flexibla arbetsmiljön där fler jobbar mer remote. Detta är ett skifte Pexip redan gynnats av men som sannolikt kommer synas ännu mer när större bolag behöver anpassa sig till detta långsiktigt. Hör gärna av er om ni vill veta mer om Pexip eller vår syn på bolaget.