Månadsbrev april 2020

I april hade många av världens börser en av sina bästa månader någonsin sett till prisutveckling, framförallt lett av den tekniktunga amerikanska marknaden. Utvecklingen har lämnat ekonomer, analytiker och investerare frågande då den underliggande kollapsen i ekonomin varit minst sagt dramatisk efter att stora delar av världen haft sina samhällen stängda.

När marknaderna stängde för månaden var det på betydligt högre kurser än månaden innan. Det breda S&P500 i USA stängde på +12,68% medan marknaden i Sverige tyngd av verkstad och bank var upp +8,88%. Den kraftiga återhämtningen, som nu är inne på sin åttonde vecka, har drivits av ett flertal faktorer. En stor del av optimismen kommer från de stimulanser som skjuts ut via i princip alla kanaler myndigheterna har att tillgå. Både de fiskala och monetära insatserna saknar motstycke i historien. Ovanpå detta pekar virus-utvecklingen i rätt riktning i de flesta länder och steg för steg närmar vi oss en återöppning av samhället. Att den ekonomiska aktiviteten slutat bromsa in och försiktigt vänt uppåt bekräftas nu även av hård data. Under månaden har bolagen även rapporterat siffror för första kvartalet och överlag har de kommit in bättre än väntat. Ett genomgående tema har dock varit indragen guidning för nästa kvartal och helåret.

De senaste veckorna har de geopolitiska spänningarna ökat på flera håll. De två mest nämnvärda är givetvis det sköra förhållandet mellan USA och Kina samt oenigheterna inom EU-samarbetet. Flera medlemmar i Trump-administrationen för en allt mer aggressiv retorik mot Kina kopplat till landets ansvar i den pågående hälsokrisen. Administrationen har nämnt ett flertal potentiella straffåtgärder för detta, exempelvis nya importtullar alternativt interventioner rörande amerikanska bolags investeringar i Kina. I och med att handelssituationen länderna emellan var spänd redan innan detta är ytterligare åtgärder ett onödigt hot mot den kommande återhämtningen.

En effekt av de gigantiska stimulanser som delas ut just nu är en växande risk för inflation. Ett sådant utfall ligger dock flera år framåt i tiden och det nuvarande efterfrågefallet medför snarare ett högre deflationstryck i det korta perspektivet. En stark utveckling i guldpriset och ett uteblivit rally i statsobligationer trots extremt stora stödköp indikerar dock att marknaden är fullt medveten om denna risk.

Den mest omtalade frågan under den gångna månaden har varit om botten från mars kommer att återtestas eller inte. Enligt vår mening är återhämtningen förklarlig med grund i faktorerna som beskrevs tidigare. Med det sagt tycker vi inte att den är fullt motiverad. Eftersom att ingen har varit med om nuvarande situation kan ingen heller förutsäga något med säkerhet. Denna ovisshet är den första faktorn som bör motivera en högre riskpremie än normalt sett. Marknaden är framåtblickande och den nuvarande uppgången prisar en kraftig återhämtning i ekonomisk aktivitet så fort virusfaran blåst förbi. Man ska ha i åtanke att det krävs en återgång till 100% av hur det var innan för att nuvarande värderingar skall vara försvarbara och hållbara. En återhämtning till 90%, vilket är en rejäl återhämtning, skulle ändå vara oerhört negativt för både ekonomin och företagsvinsterna. Sannolikheten att återhämtningen inte når hela vägen fram tycker vi är tillräckligt stor för att investerare ska kräva mer kompensation för den risken än vad nuvarande prissättning återspeglar.

Aktiecase – Kinnevik

Ett intressant bolag som ligger i vår portfölj Core Sverige är Kinnevik. Bolaget är ett nischat investmentbolag med fokus på teknik och innovation med flera innehav som utvecklas väl under innevarande kris såsom Zalando, Tele2 och Babylon Health för att nämna några. Vill du veta mer om Kinnevik eller få fler aktieidéer är du välkommen att höra av dig!