Månadsbrev november 2020 - Slutet på Coronapandemin närmar sig

November blev en extraordinär månad på många sätt och vis. Aktiemarknaderna hade en av sina bästa månader på väldigt länge sett till utvecklingen där breda index i både Sverige, USA och Europa steg mer än +10%. Under månaden har vi även fått ett avgörande i ett historiskt jämnt och omtvistat USA- val, mängder av dystra nyheter kring coronavirusets framfart varvat med positiva studiedata från fyra olika vaccinkandidater.

November 2020 är en månad för historieböckerna. Inledningen präglades av valet i USA som efter många vändor fram och tillbaka slutligen kunde avgöras med Joe Biden som vinnare och USA:s nästa president. Den sittande administrationen spjärnade emot för allt de var värda men mycket ska till för att ändra utfallet nu.

Marknadens reaktioner under hela händelseförloppet var fascinerande i den bemärkelse att rörelserna både var stora och tvära. Utfallet med en demokratisk president och en republikanskt dominerad senat var enligt många på förhand det ”bästa” möjliga resultatet för aktiemarknaden. De stora volymerna på sidlinjen som väntat på valresultatet och lägre volatilitet gjorde sig snabbt kännbara i form av en stark impuls uppåt redan under valveckan. På måndagen veckan därpå kom även den första riktigt positiva vaccinnyheten från Pfizer vilket fortsatte elda på börserna vidare uppåt. Totalt sett stängde OMXS30 +11,74% under månaden och S&P500 något därunder.

Under veckorna som följde fortsatte vaccinnyheterna att strömma in från både Moderna, J&J och AstraZeneca och hoppet om en utbredd vaccinering växer allt snabbare. Trots detta har många länder sett skenande smittspridning under november och nya restriktioner har rullats ut på många ställen för att återigen begränsa risken för en överbelastad sjukvård. Än är det inte helt över men ljuset i tunneln är nära.

Den senaste tidens händelseutveckling har gjort det allmänna sentimentet minst sagt positivt; många pekar på en stark ekonomisk framtid och de flesta hänvisar till samma understödjande faktorer. Det är ett klassiskt tecken på en smått ansträngd marknad då det aldrig är så självklart. Konkreta reflektioner av hur rotad denna uppfattning är i marknaden är den raska flykten från ”säkra tillgångar” som dollar och guld samtidigt som tillväxtmarknader och småbolag gått väldigt bra i november.

Framöver kommer det vara oerhört viktigt att inte fokusera på hela tillgångsslag utan snarare betrakta deras undersegment separat. Ett exempel på varför detta är relevant är då vi redan kan se tendenser på ett trendskifte i räntemarknaden. De senaste åren har den historiskt låga räntan i kombination med faktorer som växande passiva flöden gjort att olika segment på aktiemarknaden drivits till väldigt olika värderingar. Oavsett om marknaden i sin helhet går upp eller ned härifrån kommer den relativa utvecklingen mellan segment att vara betydande. Några av de tillgångar som gynnats mest av den låga räntan är obligationer med långa löptider och aktier i tillväxtbolag, oftast förekommande i tekniksektorn. Av den anledningen är det sannolikt att den senaste tidens rotation bort från tillväxtbolag till mer klassiska värdebolag fortsätter, så länge även ekonomin fortsätter att återhämta sig. Detta är en trend vi följer noga och ett tema som kommer prägla vår strategi på medellång sikt.

Ett nytt år närmar sig och överlag ser vi positivt på utsikterna samtidigt som en mildare utveckling den närmsta tiden vore både naturlig och hälsosam.

Positiva vaccinbesked tar oss närmare ett slut på pandemin

I november har världen fått positiva besked kring ett flertal vaccinkandidater mot Covid-19. Bolagen bakom dessa är Pfizer, Moderna och AstraZeneca. Kandidaterna skiljer sig åt i hur de fungerar, deras effektivitet samt hur komplicerad logistik som krävs för hantering. Mycket tyder dock på att samtliga kommer användas för att skynda på samhällsskyddet. UK är först ut med att påbörja vaccinering v.50 medan vi i Sverige sannolikt får vänta till det första kvartalet nästa år.