Månadsbrev oktober 2019

I oktober har majoriteten av bolagen rapporterat siffror för det tredje kvartalet, vilka överlag har kommit in bättre än de lågt ställda förväntningarna. Detta gav rejält avtryck på kurserna och medförde bland annat att Stockholmsbörsen bjöd på en 14 dagar lång uppgångssvit. Under rapportsäsongen har både nordiska och amerikanska börser noterat nya all-time-high’s och sentimentet är återigen starkt.

I förra månadens brev nämndes oktober som en händelserik period innehållandes flera viktiga event med potentiellt stora följdeffekter för utvecklingen på marknaden. Oktober är dessutom historiskt sett en volatil börsmånad med stora slag. Avseende eventen som omnämndes har vi endast fått svar på att den italienska kreditratingen kvarhålls ett snäpp ovanför ”skräp” och risken har således skjutits på framtiden. Tullarna mellan USA och Mexiko är inte borträknade men desto mer avlägsna nu när Mexikos insatser kring gränsen gett betydande resultat. Slutligen hade vi Brexit-upplösningen som, inte helt oväntat, aldrig kom. Landet har fått uppskov till januari och det har kommunicerats ett flertal framgångar i förhandlingarna med EU, så ett avtalslöst utträde är mindre troligt nu.

Månadens huvudnummer var givetvis rapporterna. Här fick bolagen visa marknaden hur hårt de påverkats av den inbromsande industrikonjunktur som många makroindikatorer varnat för. Sammanfattat kan man konstatera att det inte har varit så allvarligt som indikatorerna gett sken av, åtminstone speglas det inte fullt ut i siffrorna ännu.

Bolagen har presenterat överlag stabila rapporter med försiktig tillväxt och starka lönsamhetsmarginaler. Den enda svagheten som synts är orderingången som fallit kraftigt för ett flertal verkstadsbolag med cyklisk efterfrågan, vilket var väntat efter inköpschefsindexen som rapporterats. Den annars oväntade stabiliteten belönades således med kraftiga uppgångar för många av bolagen.

Blickar vi framåt härifrån kan vi fortsatt se en dalande verkstadsindustri som i allt större utsträckning börjar smitta av sig på tjänstesektorn. Detta gör att vi behåller vår defensiva inriktning i aktieportföljerna men väljer att kvarstå med samma exponering mot tillgångsslaget, då de nya all-time-highs som noterats på flera av världens börser indikerar fortsatt stark utveckling i det kortare perspektivet.

Ett annat tillgångsslag som ser intressant ut, igen, är ädelmetaller och specifikt guld. Efter sommarens utbrott har guldet stabiliserat sig på en hög nivå, vilket indikerar styrka och att många fortfarande vill äga guld. Det stora intresset för guld känns väl motiverat i och med att vi går mot svagare tider och dessutom har mycket låga realräntor i de flesta ekonomier världen över.

På obligationsmarknaden är high yield fortfarande det mest rimliga alternativet i vår mening. Exponeringen ger god avkastningspotential utan nedsidesrisken som aktiemarknaden medför på nuvarande nivåer. Således fortsätter vi att investera i högavkastande obligationer och har gjort så även under månaden som gått.

Ny modul – Core Global

Ericsson & Partners har lanserat en ny modul, Core Global! Detta är en globalt exponerad aktieportfölj som tillämpar en kvantitativ förvaltningsstrategi med fokus på kvalitet, värde och momentum. Ett urval baserat på dessa faktorer har historiskt sett, över längre perioder, genererat betydande överavkastning mot relevanta jämförelseindex. Den kvantitativa metodiken skiljer sig från traditionell förvaltning och en kombination av båda förvaltningsstilarna sänker totalrisken, vilket gör Core Global till ett utmärkt komplement till befintlig aktieförvaltning.

Är du intresserad av att utöka din förvaltning med Core Global? Hör av dig till din rådgivare så berättar vi mer!