Månadsbrev juni 2019

Juni månad visade på styrka och marknaderna har nu tagit igen en stor del av den nedåtrekyl vi såg i maj. Både i Sverige och USA steg storbolags-index med mer än 5% under månaden. Utvecklingen drevs huvudsakligen av mer duvaktiga tongångar än väntat från flera tunga centralbanker som lämnat räntebesked under månaden.

Juni bjöd på en snabb återhämtning på de flesta marknader efter förra månadens genomklappning. Efter juni är OMXS30 nu 15,41% upp sedan årets början och S&P500 har stigit 17,60% under samma period. Läget på börserna är fortfarande allmänt ovisst med vikande makrostatistik i den ena vågskålen och mer expansiv penningpolitik i den andra. Det är svårt att säga om aktiemarknaderna är dyra på grund av att vinsterna är på väg ner eller om de är billiga då de fortfarande inte värderas med en diskonteringsränta som speglar det låga ränteläge vi för närvarande befinner oss i.

I slutet av månaden samlades världens ledare under G20-mötet där handelsförhandlingarna givetvis var i fokus. Här gavs beskedet om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Kina skulle återupptas, vilket är positivt trots att det är en bra bit kvar innan något färdigt avtal kan väntas. USA gick även med på att häva svartlistningen mot Huawei, vilket har stor betydelse för den globala industrin inom teknikhårdvaror.

Detta var en positiv avslutning på en annars ganska turbulent månad som innehöll både tullkonflikter mellan USA och Mexiko och ett flertal spända ordväxlingar mellan USA och Iran efter en attack på ett tankerfartyg utanför Oman.

Under månaden kom de tre viktiga centralbankerna (Fed, ECB och BoJ) med liknande uttalanden som indikerar att fler stimulanser kan vara att vänta givet att makrodata fortsätter visa svaghet i ekonomin. Detta gav aktiemarknaderna en betydande skjuts uppåt och de cykliska bolagen agerade draglok efter att dessa tappat mest under maj. Till följd av dessa uttalanden har marknaden prisat in kommande räntesänkningar nästan fullt ut. Förväntan om lägre räntor har även medfört ett stigande guldpris som tog sig upp på ett 5-årshögsta under månaden.

Indikationerna om att det låga ränteläget sannolikt kommer bestå under en längre tid gör oss positiva till aktiemarknaden. Vi håller fortsatt övervikt i ocykliska bolag för att ta höjd för den svagare makrostatistik som trillar in, men med mindre kassa nu än tidigare. Med stort intresse följer vi den stundande rapportsäsongen och utvecklingen på makrofronten för att kunna positionera oss rätt inför hösten då flera stora händelser väntas.

I övrigt vill vi passa på att önska er en fortsatt varm och härlig sommar!

Ladda ner PDF.