Nytt ansikte i teamet

Vi har glädjen att hälsa Martin Lundh välkommen till oss. Martin har en gedigen bakgrund med en examen i International Business i grunden, närmast kommer han från en position som rådgivare på Carnegie Private Banking i Malmö. Martin går direkt in som portföljförvaltare med ansvar för den personliga kontakten och den löpande förvaltningen av sina kunders portföljer. Från och med den förste mars tar han plats på kontoret i Malmö. Du når honom på telefon 0735-30 85 38 eller på martin.lundh@logga-in.ericssonpartners.se
Varmt välkommen Martin!