Våra engagemang

Vårt huvudsakliga avtryck som bolag kommer givetvis från investeringsverksamheten. Genom våra investeringar kan vi både skapa bra avkastning och bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt finns det några saker vi brinner lite extra för och där vi bidrar på ett mer direkt sätt.

Baobab School i Conakry, Guinea

Få saker gynnar både den enskilda människan och samhället i stort på flera plan än att se till att ett barn får en adekvat utbildning. Därför stödjer vi Baobab School i Conakry, Guinea. Nu går nästan 900 barn i skolan och resultaten är fantastiska. Både kunskapsmässigt, för familjerna och för närsamhället. Vill du veta mer eller själv vara med och bidra kan du läsa mer här https://baobabschools.com/sa-kan-du-hjalpa/

Fair Play

Ett ämne som äntligen börjar få den uppmärksamhet det förtjänar är vikten av att röra på sig, inte minst när man är ung. Därför stödjer vi tennisklubbens Fair Plays juniorverksamhet. Fair Play bedriver Malmös största barn- och ungdomsverksamhet med cirka 1.650 elever i träning varje vecka. En av anledningarna till att vi valt just Fair Play är att det är en värdegrundsorienterad förening som strävar efter att sprida tennisen som idrott i hela Malmö genom att aktivera så många som möjligt oavsett ålder, kön, religion och bakgrund i alla stadsdelar.