Courtage

Avgift till fondkommissionär eller mäklare vid handel med värdepapper