Diskretionär förvaltning

Portföljförvaltning där investeraren har gett förvaltaren förtroendet att fatta löpande investeringsbeslut.