Diversifiering

Spridning av investeringarna i syfte att minska risken.