Företagsobligationer

Är räntebärande instrument som ett företag har emitterat i syfte att finansiera sin verksamhet.