Fundamental analys

Är en analysmetod som bygger på ett bolags redovisade resultat i syfte att finna under- eller övervärderade aktier.