Index

Mått på en marknad eller delmarknads värde.