Inflationsrisk

Risken att köpkraften minskar efter en investering på grund av inflationen.