Investmentbolag

Bolag vars syfte är att äga aktier i andra bolag.