Kapitalförsäkring

En placeringsform för såväl företag som privatpersoner, där placeringen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning.