Kovenanter

Villkor i låneavtalet vars syfte är att minska risken.