Kreditrisk

Risken att gäldenären inte kan uppfylla sina förpliktelser.