Marknadsrisk

Risken för förluster vid marknadsrörelser.