Mid-Cap

Bolag vars marknadsvärde understiger 1 miljard Euro men överskrider 150 miljoner.