Nominellt belopp

Summan investeraren får tillbaka vid en placering i obligationer.