Obligation

Är ett räntebärande skuldebrev som intygar att investeraren har lånat ut kapital till utställaren.