OTC (Over the Counter)

Handel med värdepapper som inte sker via en börs utan direkt mellan två parter.