Ränterisk

Risken att värdepapprets marknadspris rör sig i en ogynnsam riktning vid ränteförändringar.