Refinansieringsrisk

Risken att ett bolag inte kan erhålla ny finansiering.