Stop Loss

Automatisk försäljning eller köp vid en given kurs eller vid en viss kursutveckling.