Tekniska analys

Är en analysmetod som bygger på att hitta mönster i kursutvecklingen i syfte att prognosticera framtiden.