Valutarisk

Risken att värdet på tillgångar varierar på grund av förändringar i valutakurser.