Volatilitet

Prisfluktuationerna hos finansiella tillgångar.