Välkommen Nils

Som en del i vårt Next Generation Program tar vi in unga, ambitiösa och välutbildade personer som vill ha en praktisk inblick i kapitalförvaltning. I år har vi glädjen att välkomna Nils. Nils har sedan tidigare en ekonomie kandidatexamen från Lunds Universitet och tar just nu sin master i finans vid Copenhagen Business School. 
 
”För att få mer erfarenhet och en praktisk inblick i kapitalförvaltning sökte jag som intern till Ericsson & Partners. Jag är tacksam för chansen och för förtroendet” säger Nils. 
 
Nils kommer bland annat att göra djupdykningar i utvalda bolag och bistå med underlag för arbetet med portföljförvaltning och riskhantering. Du hittar honom på vårt kontor. Välkommen in och säg hej.