Välkommen till årets investerarkväll 23 januari

Kom och lyssna på spännande bolagspresentationer från några av Ericsson & Partners skånska favoritbolag. Först presenteras en färsk omvärldsanalys från Erik Penser Bank med fokus på småbolag. Därefter får vi lyssna på fem intressanta skånska börsbolag som alla har stor tillväxtpotential. Efter varje presentation ger Ericsson & Partners sin syn på aktien inför framtiden. Därtill ges tillfälle att ställa frågor till respektive företagsledare!

Anmäl dig här.