”Vår skola” i Guinea.

Långsiktigt personligt värdeskapande är det rättesnöre vi arbetar efter och få saker kan väl karaktärisera det bättre än att ge ett barn utbildning. Därför stödjer vi Baobab Schools i Conakry, Guinea.

Det som började med en lärare och tjugo gatubarn i ett hyrt klassrum är nu en hel skola med 863 elever. Vi har stöttat skolan under ett par år. Resultaten är fantastiska, såväl kunskapsmässigt som för familjerna och för samhället i stort. Vill du veta mer eller själv vara med och bidra är du välkommen att höra av dig. Du kan också läsa mer här https://baobabschools.com/.