Erbjudande & symbol performance

Vårt erbjudande

Ericsson & Partners erbjudande utgörs av en mängd olika byggstenar som sätts samman till moduler. Modulerna kan investeras i var och en för sig men utgör oftast delar i en större helhet. Du kan också välja att investera i någon av Ericsson & Partners balanserade portföljer, som är sammansättningar av de moduler som vi rekommenderar för tillfället.  Alla moduler och portföljer revideras löpande.

Oavsett vilket står dina behov i centrum och vårt uppdrag är att skapa en lösning som är rätt för dig. Det är alltid dina preferenser, förutsättningar och önskemål som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag. Sammantaget och inom varje enskild modul.

Ladda ner/Skriv ut.

Ladda ner prislista.

 

Core Sverige

Core Sverige är en aktiemodul med 10 svenska bolag som verkar inom utvalda megatrender. Innehaven är väletablerade bolag av hög kvalitet där egenskaper som stabil lönsamhet, låg skuldsättning och stark utdelningshistorik är centrala karaktärsdrag

Läs mer om Core Sverige.

 

Core Världen

Core Världen är en kvantbaserad aktiemodul med 15 globala bolag som verkar inom utvalda megatrender. Genom en kvantitativ modell identifieras bolag med högre kvalitet än genomsnittet som samtidigt prissätts lägre än genomsnittet och som har allra starkast momentum.

Läs mer om Core Världen.

 

Globala Megatrender

Globala Megatrender är en aktiemodul som med låga avgifter och träffsäker exponering syftar till att ge stor värdetillväxt på lång sikt. Portföljen har en internationell profil via tematiska index som bygger på de globala megatrenderna hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa.

Läs mer om Globala Megatrender.

 

Edge

Edge är en spetsig aktiemodul som investerar i 10 mindre bolag som verkar inom utvalda megatrender och har mycket stor tillväxtpotential. Genom en analytisk djupdykning och nära kontakt med bolagen synliggörs värden som marknaden inte har upptäckt.

Läs mer om Edge.

 

Opportunity

Opportunity är en kortsiktig modul med snabba beslutsvägar och ett brett placeringsmandat som syftar till att ta tillvara på tillfälliga möjligheter som uppstår på marknaden. Innehav i Opportunity ska ge minst 10% avkastning på 0-3 månader.

 

Alternativa

Alternativa investeringar syftar till att sprida risker och skapa avkastning oavsett marknadsklimat. Investeringarna bygger på specifika case eller teman och erbjuder en stor flexibilitet som möjliggör att ta tillvara på intressanta rörelser på marknaden.

 

Fixed Income

Fixed Income modulen består av direktinvesteringar i företagsobligationer som ger löpande räntor och därmed stor förutsägbarhet. Modulen kan helt individanpassas och är en bra lösning då det finns överskottslikviditet med låg ränta och är samtidigt ett bra alternativ till räntefonder.

Läs mer om Fixed Income.

Performance

Vad som är en en bra performance avgörs av utfallet i relation till den risk du som kund är villig att ta. Det är alltid dina önskemål och din tidshorisont som gäller. Givetvis är vi stolta över att kunna överträffa olika index mot vilken vår performance kan jämföras. Det är dock i första hand inte det som är intressant utan vilken faktisk avkastning i nettokronor som blir utfallet i din portfölj och hur väl den överensstämmer med våra gemensamma målsättningarna över tid.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret eller skicka ett meddelande direkt till någon av oss, så bokar vi ett personligt möte.

Genom att fylla i din email nedan samtycker du till att dina kontaktuppgifter kommer att behandlas av oss i syfte att vi ska kunna ta kontakt med dig och lämna information om oss och våra investeringstjänster. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.